คัดแรงงานกัมพูชา ในวันที่สถานการณ์ไม่ปกติ พนักงานทุกคน ป้องกันเต็มที่ครับ ตรวจใข้ ล้างมือ ปิดปาก พร้อม

คัดแรงงานกัมพูชา ในวันที่สถานการณ์ไม่ปกติ พนักงานทุกคน ป้องกันเต็มที่ครับ ตรวจใข้ ล้างมือ ปิดปาก พร้อม...

ผลงานอื่นๆ
คัดแรงงานกัมพูชา ในวันที่สถานการณ์ไม่ปกติ พนักงานทุกคน ป้องกันเต็มที่ครับ ตรวจใข้ ล้างมือ ปิดปาก พร้อม
โพส 2020-03-17

รายละเอียด