เซ็นสัญญา Mou Myanmar เพิ่มความมั่นใจในการคัดพนักงานด้วยระบบคัดเลือก 100%

เซ็นสัญญานำเข้าแรงานmou พม่า ...

ผลงานอื่นๆ
เซ็นสัญญา Mou Myanmar เพิ่มความมั่นใจในการคัดพนักงานด้วยระบบคัดเลือก 100%
โพส 2020-02-21

รายละเอียด