นำเข้าแรงงาน MOU พม่า ถูกกฎหมาย 100%

⭐️ Health check ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ⭐️ Explain the job & law อธิบายหน้างานและข้อกฎหมาย ⭐️ Benefits สวัสดิการ ค่าแรง ...

ผลงานอื่นๆ
นำเข้าแรงงาน MOU พม่า ถูกกฎหมาย 100%
โพส 2020-02-04

รายละเอียด