นำเข้าแรงงาน MOU return และ พนักงานใหม่

นำเข้าแรงานแบบรวดเร็ว ทันใจ ใช้demand แบบพนักงานเก่าสามารถนำเข้าได้เร็วขึ้นครับ...

ผลงานอื่นๆ
นำเข้าแรงงาน MOU return และ พนักงานใหม่
โพส 2019-01-03

รายละเอียด