นำเข้าแรงานกัมพูชา

ก่อนจะเดินทางเราได้ผ่านกระบวนการคัดสรรแรงงานให้ตรงตามความต้องการของฝ่ายผลิต ผ่านการอบรมทั้งกฎหมาย และ การทำงานอย่างถูกวิธี การใส่ใจแรงงานและนายจ้างแบบนี้ มีในที่เดียว Happy Work เท่านั้นครับ...

ผลงานอื่นๆ
นำเข้าแรงานกัมพูชา
โพส 2018-10-31

รายละเอียด