เซ็นสัญญาคนเก่าแบบ MOU ทั้งคนเก่าคนใหม่

นำเข้าแรงาน MOU ภาคใต้ จังหวัดตรัง...

ผลงานอื่นๆ
เซ็นสัญญาคนเก่าแบบ MOU ทั้งคนเก่าคนใหม่
โพส 2018-07-30

รายละเอียด