เซ็นสัญญานำเข้าคนเก่า กลับมาทำงานใหม่

คนเก่าเราทำการ return ทำ MOU เข้ามาใหม่ รวดเร็ว และ ทันต่อการใช้งานครับ...

ผลงานอื่นๆ
เซ็นสัญญานำเข้าคนเก่า กลับมาทำงานใหม่
โพส 2018-05-11

รายละเอียด