นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติพม่า

เซ็นสัญญานำเข้าแรงานmou พม่า ทดสอบทางร่างกาย และ ทางด้านการเขียนภาษา...

ผลงานอื่นๆ
นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติพม่า
โพส 2018-05-04

รายละเอียด