คัดเลือกแรงงาน MOU กัมพูชา

ทดสอบการเขียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทดสอบงานจริง อธิบายงานสวัสดิการ แบบละเอียด เราตั้งใจทำ “เริ่มต้นดี ต้นทางดี ทุกอย่างก็ดีครับ”...

ผลงานอื่นๆ
คัดเลือกแรงงาน MOU กัมพูชา
โพส 2018-04-20

รายละเอียด