คนเก่ากลับเข้ามาทำ MOU เพื่อทำงานต่อ แบบนี้จะดำเนินการเอกสารเร็วกว่าปกติครับ

Sign contract Myanmar ...

ผลงานอื่นๆ
คนเก่ากลับเข้ามาทำ MOU เพื่อทำงานต่อ แบบนี้จะดำเนินการเอกสารเร็วกว่าปกติครับ
โพส 2018-03-13

รายละเอียด