เตรียมตัวเดินทาง แรงงานกัมพูชา

แรงงานกำลังจะเดินทางเพื่อมาทำงาน โดยจะได้รับการอบรมและการเรียนภาษาไทยเพิ่มเติม...

ผลงานอื่นๆ
เตรียมตัวเดินทาง แรงงานกัมพูชา
โพส 2018-02-26

รายละเอียด