เซ็นสัญญาคนเก่าแบบ MOU

เซ็นสัญญาคนเก่ามาทำงานใหม่ เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง โดยจะมีวิธีการทำงานที่รวดเร็วมากกว่าปกติ...

ผลงานอื่นๆ
เซ็นสัญญาคนเก่าแบบ MOU
โพส 2018-03-08

รายละเอียด